Nonpareil : California'da yetişen badem çeşitlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.Meyve orta irilikte, düz yassıdır. Mükemmel kalite ve lezzeti nedeniyle ticari değeri çok yüksektir. Kabuk kağıt kalınlığındadır. Ağaçlar kuvvetli ,hasadı kolaydır. İç randımanı %60-70 dir. Verimli bir çeşittir. Tozlayıcıları , Texas, Ne Plus Ultra, Drake ve Thompsan ‘dır.


Teksas : California grubu bademlerinden uzun yıllar boyunca üretimi yapılan çeşittir. Meyve orta irilikte, kabuğu orta sertliktedir. Ağaç dikine büyür. Verimliliği çok iyidir. Diş badem grubundadır. İç badem kalitesi orta, iç randımanı %45-50 . Tozlayıcıları , Nonpareil, Marcona' dir.


Ne Plus Ultra : Diğer çeşitlere göre erken çiçeklenmesi dona karşı hassasiyetini artırır. Meyve iri, kabuk yumuşaktır. Ağaçlar yayvan olarak büyür. İç badem kalitesi ortadır. Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona ‘dır.


Drake : Orta geçci bir çeşittir. Sert kabukludur. Diğer çeşitlere göre polen miktarı oldukça fazladır. Tozlayıcısı Nonpareil'dir.


Cristomorto : İtalya orjinli bir çeşittir. Ağacın gelişme kuvveti iyidir. Çiçek tomurcukları bir ve iki yaşlı dallarda oluşur. İç randıman %20-25 civarındadır. İkiz badem oranı %10-20 arasındadır. Tozlayıcıları Ferrastar, Ferragnes, Ferraduel 'dir.


Ferrastar : Fransız orjinli bir çeşittir. İkiz meyve oranı %1'dir. Çok geç çiçek açar. İç randıman %55'dir. İri meyve yapar. İlkbahar geç donlarının etkin olduğu ekolojilerde rahatlıkla yetiştirilebilir.Bol vekararlı ürün verir. Tozlayıcısı Ferragnes, Ferraduel ve Cristomorto'dur.


Ferragnes : Fransa orjinli bir çeşittir. Geç çiçeklenir. Dallanma seyrektir. Bol ve kararlı ürün verir. Kabuklar serttir. İç randıman %35-40 ‘dır. Çift badem oranı %2-3’ tür. Tozlayıcısı Ferrastar , Ferraduel ve Cristomorto'dur.


Tuono : İtalya orjinlidir. Geç çiçeklenir. En önemli özelliği kendine verimlidir. Mahsul verme durumu iyidir. İç randıman %40 civarındadır. İkiz badem oranı %10-15 civarındadır. Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir. Diş badem grunuda yer alır.


Garrigues : Orta-geç çiçeklenir.Verimli bir çeşittir. İç meyve ağırlığı 1.1 gramdır. Randımanı %29'dur. İkiz meyve yapmaz. Garrignes çeşidi ile döllenir.


Picantili : A.B.D orjinlidir. Yumuşak kabukludur.İç randımanı %55'dir. İkiz meyve oranı %15'dir. İri meyve yapar. Çok geç çiçek açar. İlkbahar geç donlarının etkin olduğu ekolojilerde rahatlıkla yetişebilir. Tozlayıcısı Yaltınski, Niltinski, Primorski'dir.


Yaltınski : Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.4 gramdır. Randımanı %32'dir. İkiz meyve oranı %44'dür. Picantili, Niltinski, Primorski ile döllenir.


Niltinski : Geç çiçeklenir. Yumuşak kabukludur. Picantili, Primorski ile döllenir.


 

EKİMİBİZ