GÜBRELE NİÇİN,NASIL, NE ZAMAN YAPILIR;

Gübreleme ihtiyacı olan ve toprakta yeteri kadar bulunmayan besin maddelerini toprağa vermek için kullanılır.
Kurulacak ve kurulmuş olan ceviz bahçesinin gübre ihtiyacını belirlenmesi için ; 30 - 60 - 90 cm ayrı ayrı toprak örneklerinin alınması ve analizlerinin yaptırılması gerekir.


KAOLİN UYGULAMASI NİÇİN VE NE ZAMAN YAPILIR;

Haziran ayı başında tüm yetişmiş ceviz ağaçlarına uygulanması gerekir.Hem güneş yanıklığına( İç Kararmasına), antraknoza, bakteriyel yanıklığa, hem de kuş zararına karşı ciddi manada etkilidir. Yani hastalık ve zararlıları da baskı altına almaktadır.

NOT: Fidanda aşırı güneş yanıklığı, donma ve kuruma belirtileri, aşı yerinde tırnak kalıntısı ve aşırı şişkinlikler, tüplü fidan dışındakilerde gözler sürmüş olmamalıdır.
Tüplü meyve fidanlarında fidanın yeterince köklenmiş ve aşılı ise aşı sürgününün sağlıklı en az 30 cm olması zorunludur.
Zeytin fidanı hariç aşılı yumuşak ve sert çekirdekli meyve fidanlarında fidanın çapı aşı yerinin 5 cm yukarısından, fidan boyu kök boğazından itibaren en üstteki dalın ucuna kadar olan yükseklik olarak ölçülür. Sertifikalandırma için aşılı fidanlarda çap, en az 10 mm, boy ise en az 80 cm olmalıdır. Zeytin ve aşısız fidanlarda çap en az 5 mm, boy ise yeterince gelişmiş olmalıdır.
Aşı kalemi ve çelik kurumamış, sertifikasyona tabi zararlı organizma içermiyor olmalıdır.
Ana kök, yan kökler ve saçak kökler yeterince gelişmiş, sağlıklı ve canlı, aşı yeri iyi kaynamış ve toprak seviyesinden türe bağlı olarak uygun yükseklikte aşılanmış olmalıdır.


MEYVECİLİKTE ANAÇ KULLANMANIN ÖNEMİ

Meyvecilikte anaç kullanmayı gerekli kılan sebeplerden en önemlileri şunlardır;

1. Meyve ağaçlarının uygun olmayan ekolojik şartlarda yetiştirilmek istenmesi
Buna en güzel örnek, nematodla bulaşık topraklarda şeftali yetiştiriciliğinin Nemaquard adı verilen ve nematoda dayanıklı olan şeftali anacı ile başarıyla yapılmasıdır.
2. Ağaçlarda gelişmenin kontrol altına alınması
Küçük taçlı ağaçlar elde edilmesi amacına yönelik olarak bodurlaştırıcı anaçlar kullanılmaktadır. Bodurlaştırıcı anaçlar aynı zamanda gençlik kısırlığı döneminin azaltılmasında da olumlu etki yapmaktadır. Bazı bodurlaştırıcı anaçlar, üzerine aşılı çeşidin ilk yıllarda verime yatmasını sağlamaktadır. Ayrıca anaçlar üzerine aşılı ağaçların şekli, ömrü, verimi, meyve iriliği, meyve rengi, meyvenin olgunlaşma süresi, meyve tutumu, çiçek tomurcuğu teşekkülü, hatta budama ve terbiye sistemi üzerine etki ederek yetiştiricilikte önemli imkanlar sağlamaktadır.
3. Gençlik kısırlığı döneminin azaltılması,
4. Meyve kalitesinin yükseltilmesi,
5. Hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerini yok etmek.
Çeşit Seçiminde Dikkat edilecek Hususlar
Ticari amaçlı ceviz bahçesi kurarken behçe yerinin seçimi kadar,belki ondan da ceviz çeşididnin seçimidir.Bahçe yerinin seçminde ne kadar titiz davranılırsa davranılsın elde edilecek ürünün kalitesi ve miktarı çeşide bağlıdır.Eğer seçtiğimiz çeşidimiz iyi kalitede bol meyve vermiyorsa,yanlış çeşit seçiminden ileri gelen zararımız yıldan yıla artarak devam edecektir.Bu zarar, cevizin asırları aşan uzun ömrü boyunca milyon liraları bulacaktır.Yanlış çeşit seçiminin ilerde getireceği zararı önlemek amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;
- Meyve kalitesi ve verimlilik yönünden dikkat edilecek hususlar....
-Döllenme biyolojisi yönünden dikkat edilecek hususlar...
-İlk bahar ve Sonbahar donları yönünden dikkat edilecek hususlar...
-Üşüme ihtiyacı yönünden dikkat edilecek hususlar..
-Hastalık ve zararlılara mukavemet yönünden dikkat edilecek hususlar...
-Hasat ve Pazarlama yönünden dikkat edilecek hususlar..
Ceviz bahçesi kurarken yetiştiriciliğini yapacağımız ceviz çeşitlerinin meyve kalitesi yönünden iyi özelliklere sahip olmasına dikkat etmemiz gerekir.Çeşidimizin meyve ağırlığı 10 gr'dan,iç ağırlığı ise 5 gr'dan az olmamalıdır.
Çeşidimizin iç oranı %50 fazla olmamalıdır.
Meyve iç rengi sarı olmalıdır.
Bahçemizi en azından iki veya daha fazla çeşitle kurmalıyız.
Cevizlerdeki dikogami eğilimi(dişi çiçeklerle erkek çiçeklerin ayrı zamanlarda açmaları ve olgunlaşmaları) nedeniyle döllenmede aksaklıklar ortaya çıkacak dolayısıyla verim düşecek ve beklenen fayda sağlanmayacaktır. Bu bakımdan ceviz bahçesi kurarken birbirini dölleyecek şekilde iyi bir çeşit karışımının yapılması gerekir.
Tozlanıcı çeşidin oranı genellikle %10 düzeyinde olmalıdır. Fakat tozlaşıcı çeşit ana çeşit kadar değerliyse bu oran %50'ye kadar çıkarılabilir. Tozlaşıcı oranı dikkatli seçilmelidir.
Ceviz bahçesinde fazla miktardaki çiçek tozu bazı çeşitlerde dişi çiçek dökümlerine neden olabilir ve verimi %75'e kadar azaltabilir.
 

CEVİZ BAHÇESİNDE SULAMA GÜBRELEME YAPILMALIMIDIR;

Kerestesi için yapılan ceviz yetiştiriciliğinde sulama en son başvurulacak bir uygulamadır. Çünkü bu tür yetiştiricilik de sulama yüzeysel köklenmeyi teşvik eder. Bu da daha sonraki sulamaları gerekli kılar. Böyle bir problemden sakınmak için dikim mevsiminde fidan dikimini erken yapmak gerekir.
Meyvesi için yapılan ceviz yetiştiriciliğinde 2-3-4 yaşlı fidanlar kullanıldığında sulama faydalıdır ve yeterli gelişme sağlayabilmek için başlangıç yıllarında sulamaya sık ihtiyaç duyulur. Cevizler özellikle Azot - Fosfor - Potasyuma fazlaca ihtiyaç duyan bir meyve türüdür. Gübrelemenin uygulama zamanı önemlidir. İdeal erken yaz dır.Geç uygulama (AĞUSTOS'TAN)sonra yıllık sürgünlerde pişkinleşme problemine neden olacaktır.Meyvesi için yetiştirilen ceviz ağaçları ,orman ağaçlarına göre besin maddelerine fazlaca ihtiyaç duyarlar. Yapraklardaki renksizleşme genellikle besin maddesi eksikliğini işaret eder.
Yeni dikilmiş ceviz fidanlarına uygulanacak olan MALÇ lama ,sulama ve gübreleme ihtiyacını azaltır.Bunun için MALÇ lama yapılması tavsiye edilir.


DURGUN VE SÜRGÜN GÖZ AŞISI ARASINDAKİ FARK NEDİR

Durgun aşılar yaz gelişme dönemi içinde,ülkemiz şartlarında genellikle Temmuzun başında iklim şartları elverdiği sürece Eylül (kimi bölgelerde Ekim) sonlarına kadar yapılabilir.Bu aşılar yapıldıkları dönemde tutarlar ,fakat sürgün vermek için bir sonraki ilkbahar gelişme dönemini beklerler.Esasen bunların yapıldığı dönemde sürgün vermesi istenmez.Eğer aşılar yapıldıkları dönem sürgün verirlerse ,bu sürgünlerin kışa kadar yeterli ölçüde odunlaşıp sertleşmeyecekleri için kış donlarından zarar görürler.Bu bakımdan özellikle kalem aşılarında ,gözlerin sürme ihtimaline karşın durgun aşıların yaz gelişme döneminde mümkün olduğu kadar geç yapılması tavsiye edilir.
Bu arada aşının yapılma zamanının da kaçırılmaması gerekir.Unutmamak gerekir ki cevizlerde aşılar kaynamak için oldukça yüksek sıcaklık (25-27 derece)isterler.
Sürgün aşılar esas olarak dinlenme döneminde (iç mekan) yapılırlar.
Arazi şartlarında sürgün aşıların yapıldığı dönem ilkbahar gelişme döneminden hemen önce ,dinlenme döneminin sonuna rastlayan zaman dilimidir.
Bu aşılar gelişme mevsimi başlamadan yapıldıkları için ,ilk bahar gelişme döneminde sürgün verirler ve bu sürgünlerini kışa kadar olgunlaştırırlar.
Sürgün aşılar yapıldıkları yılın sonunda fidan haline gelirler.
Sürgün ve durgun aşılar arasındaki asıl fark yapılma zamanlarının farklı oluşu değil,aşıda kullanılan parçaların farklı oluşudur.
Nitekim sürgün aşıda bir önceki yılın gelişme dönemi sürgünlerinden alınan parçalar ( göz sveya kalem) kullanıldığı halde; durgun aşıda kullanılan parçalar (göz veya kalem) yapıldığı dönemin yani aynı gelişme döneminin sürgünlerinden alınır.
Bir önceki dönemin sürgünlerinden alınan parça( göz veya kalem)kış dinlenme ihtiyacını giderdiği için ,ilk baharda sürecektir.Eğer bir önceki yılın gelişme döneminde alınan bu parça yaz gelişme döneminde aşılanacak olursa ,kış dinlenme ihtiyacını giderdiği için yine sürecektir.Fakat bu sürgün kışa kadar olgunlaşmayacak ve kış donlarından zarar görecektir.
Durgun aşıda yaz gelişme dönemi içinde alınan sürgünler üşüme ihtiyaçlarını giderecek olan bir kış dönemi geçirmedikleri için ,normal şartlarda sürmezler veya sürseler bile oluşan sürgünün gelişimi sağlıklı olmaz.Zaten bu sürgün arkadan gelecek kışa kadar olgunlaşamayacağı için kış donlarından zarar görür.
Bu bakımdan sürgün aşılar dinlenme dönemi içinde mümkün olduğu kadar erken ,durgun aşılar gelişme dönemi içinde mümkün olduğunca geç dönemde yapılmalıdır.
Sürgün aşılarda kullanılan (göz veya kalem) dinlenme dönemi içinde alınmalı ve aşıda kullanılıncaya kadar (soğuk ve nemli) saklanmalıdır.
Sürgün aşıda kullanılacak parçalar,az miktarda yapılacak aşılar için nemli gazete kağıdına sarılı olarak buzdolabının ebzeliğinde saklanmalıdır.
Durgun ve sürgün aşı arasındaki bir başka önemli fark ise ,sürgün aşıların odun ve kabuk altı aşısı; durgun aşıların ise genellikle kabuk altı aşısı olmasıdır.
Durgun olarak genelde göz ile çoban aşısı kullanılır.
Sürgün olarak yarma aşı,kakma aşı, dilcili ve dilcik siz aşılar kullanılır.


AŞI KALEMİNDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANIR

Cevizlerin aşılanmasında kullanılacak kalem,aşının başarısı üzerine son derece etkilidir.
Her türlü aşı alet ve malzemelerin var olmasına,iyi aşılama tekniğinin uygulanmasına ve aşılama işinde oldukça becerikli olunmasına rağmen, kullanılan kalem arzulanan şekilde değilse başarılı sonuç alınmaz.
Herhangi bir aşı uygulamasında kullanılacak olan kalemlerin seçimin,büyümesini arzuladığımız gözlerin ve tomurcukların seçimi olduğunu unutmamalıyız.
Başarıyla yapılmış aşı sonucu elde edilecek fidanın değeri düşünülünce ,başarılı bir aşıda önemli derecede etkili olan aşı kaleminin seçilmesinde gösterilecek titizliğe değecektir.
Kalem yapılacak sürgünlerin kesilme zamanı ,bilhassa sıcaklık göz önünde tutulmak kaydıyla ,mevsim şartlarına bağlıdır.Sürgünler kesilme anından 48 saat öncesine kadar don olayı olmadığı hallerde ,genellikle Ocak-Mart döneminde kesilmelidirler. Bu dönemde kesilen sürgünlerin tomurcukları henüz şişmeye başlamamış olup ,tam dinlenmededirler.Kesim zamanının tayininde ,kesilecek sürgünlerin depolanma şartları dikkate alınmalıdır.
Depo şartları +1 ve +4 derece arasında muhafaza imkanı veriyorsa ;sürgünler kışın havaların müsait olduğu herhangi bir zamanda kesilebilirler.
Depo şartları istenilen özellik de değilse ;kalem yapılacak sürgünlerin kesimi mümkün olduğu kadar geciktirilmelidir.
Her ne olursa olsun sürgünlerin kesimi mutlaka tomurcukların kabarmaya başlamasından önce yapılmalıdır.
En iyi kalem önceki yılın kuvvetli büyüyen sürgünlerinden yapılabilir.Bu sürgünlerin en iyi kalem yapılacak kısımları ise alt kısımlarıdır.Kalem yapmak için kesilen sürgünlerin uç kısımları ( ince uç) kullanılmamalıdır. Uç kısımların odunu iyi pişkinleşemediği için ,özleri yumuşaktır. Olgun olmayan yumuşak özlü odun ,tomurcuklara yakın kısımlarda zayıflama veya büzülme (küçülme )gösterirler.
Kalem yapmak için yeterli miktarda kuvvetli gelişen sürgün bulunamıyorsa ,bu durumda diğer sürgünlerden de kalem yapma yoluna gidilebilir. Bu takdirde yıllık kısa sürgün g


 

EKİMİBİZ