Gösterişli bir yapıya ,yaygın bir dallanmaya ve genç bir yaprak yüzeyine sahip olan ceviz ağaçları suya en fazla ihtiyaç duyan meyve türlerimizdendir. Ceviz ağaçları ihtiyaç duydukları suyun bir kısmını yağmur sularından alırlarsa da, bütün ihtiyaçları yağışlarla karşılanmadığı durumlarda cevizlerin su açıkları yapılacak sulamalarla giderilir.
Ceviz bahçeleri, yağışlar dahil olmak üzere yıl boyunca 750-1500 mm'lik suya ihtiyaç duyarlar. Çoğu bölgemizde sulama devresi Haziran-Ekim arasındadır. Kuraklığın şiddetli olduğu yıllarda veya yıllık yağışın düşük olduğu bölgelerde sulamaya erken ilk baharda başlanır geç sonbahara kadar devam edilebilir. Kimi zaman kış sulamaları bile gerekebilir. Hızlı sürgün gelişmesinin ve meyve büyümesinin olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında suya olan ihtiyaç çok fazladır ve yıllık su tüketiminin yarısı bu aylarda gerekir. Kış yağışları toprağın en az 180 cm derinliğe kadar olan kısmını ıslatmaya yeterli olmazsa ;su noksanlığını gidermek için kış sonun sulama yapmak gerekli olabilir. Yetersiz yağış dolayısıyla yapılacak kış sulaması ağaçların ilk bahar büyümesi için nem sağlamış olacaktır.
Cevizlerde meyve büyümesi çiçeklenmeden hemen sonraki 5-6 haftalık sürede gerçekleşir. Bu nedenle gelişme mevsiminin erken dönemlerinde meydana gelecek olan su eksikliği,büyük ölçüde küçük meyve teşekkülüne sebep olacaktır.. Yaz ortası ve yaz sonu yapılacak olan sulama , meyve kabuğunu sertleştirir, ceviz iriliğini arttırmaz ve dolayısıyla meyve verimi düşer. Meyve iriliğini aldıktan sonra yapılacak sulama ceviz içinin gelişmesine ve sert kabuğu doldurmasını sağlar. Bu nedenle ,diğer birçok meyve türünden farklı olarak cevizlerde bütün gelişme mevsimi boyunca(çiçeklenmeden meyve hasadına kadar)sulama son derece önemlidir.. Çünkü çiçeklenmeden sonraki ilk 5-6 haftalık sulama cevizin iriliğini sağlayacak , hasada kadar olan sulama ise ceviz içinin gelişmesine ve kabuğun içini doldurmasına yardımcı olacaktır.


CEVİZ BAHÇESİNDE NASIL SULAMA YAPILIR;

Ceviz bahçesi bütün bahçeyi kaplayacak şekilde salma su ile sulanacağı gibi belli aralıklarla açılmış karıklarlıda sulana bilir.
Sakıncaları; Bütün bahçeyi kaplayacak şekilde yapılan sulama,eğer arazi meyilli ise üst kısımlardaki verimli toprağın aşağı kısımlara doğru taşınmasına neden olacaktır. Buda hiç hesapta olmadığı halde üst kısımdaki ağaç köklerinin açılmasına, alt kısımdaki ağaç köklerinin dolmasına , kök boğazının toprak altında kalmasına neden olacaktır. Salma sulama usulünün bir başka sakıncası ise; Sulama sırasındaki buharlaşma nedeniyle çok fazla su kaybına neden olur. Buda sulama masrafını önemli ölçüde arttırır. Diğer bir sakıncası ve en önemlisi; Tabandaki tuzlanmayı yüzeye çıkarmış olmasıdır. Sonuç olarak arazinin çoraklaşmasına neden olur. Salma sulamadan sonra belli süre tarlaya girilmeyecek oluşu , toprak yüzeyinde kaymak tabakasının oluşu , bahçenin bütün yüzeyinde yabancı otların belirmesi buna bağlı olarak yabancı ot mücadelesinin giderlerinin artacak oluşu, hastalıklı bir ağaçtaki hastalığın diğer ağaçlara bulaşması gibi sonuçlarda bu sulama usulünün akla gelen diğer sakıncalarıdır.
Eğer bir sulama yapılacak ise , cevizlerin derin ve yayvan kök yaptıkları için bol ve seyrek sulama , sık ve yüzeysel sulamaya göre daha etkilidir.
Basınçlı sulama olarak bilinen Yağmurlama ve Damlama usulü sulamalar ise elbet en doğru sulama uygulamalarıdır.
Yağmurlama Sulamanın Sakıncalı Tarafı; Yağmurlama sulamada,damla sulamaya oranla daha fazla su harcanması ve sulamadan sonra bir kaymak tabakasının oluşması bu sulama usulünün sakıncalı tarafıdır. Diğer sakıncalı tarafı ise;Kuruluş masraflarının damla sulamaya oranla maliyetli oluşudur.
Yağmurlama Sulamanın Avantajı; İlk baharın geç gelen soğuklarında yağmurlama sulama ile ısının belli miktar yükseltilmesi ise bu sulama usulünün damlama sulamaya göre üstün olan tarafıdır.
Her iki sulama usulünde de kimyasal gübrelerin ve bazı toprak altı hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların sulama suyuyla ağaçlara verile bilmesi, bu iki usulün geleneksel sulama usullerine göre avantajlı tarafıdır.
Hangi usulle sulama yapılırsa yapılsın, sulama suyunun ağacın bütün köklerine ulaşması gerekir. Sağlıklı bir gelişmede ağacın bütün kökleri ise genel olarak tacın iz düşümü alanı içine yayılmış durumdadır. Bu nedenle bir ceviz ağacının bütün köklerinin sulanabilmesi için, iz düşüm alanının tamamının sulanması gerekir. Ağaçların yaşayabilmeleri ve fotosentez faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için suya ihtiyaç duydukları kadar, toprakta mevcut olan besin maddelerini alabilmeleri için de suya ihtiyaçları vardır. Çünkü ağaç kökleri vasıtasıyla sadece suda erimiş besin maddelerini alabilir. Bu bakımdan su olmazsa ,toprağın besin maddelerince zengin olması bir şey ifade etmez.


 

EKİMİBİZ