Fidan kalitesi,ceviz bahçesinin gelişimi ve verimi ile doğrudan bağlantılı bir husustur.Kaliteli ceviz fidanında aranılması gereken özelliklerin başında KAZIK KÖK sisteminin sağlamlığı gelir.
Zira; Kazık Kök bitkinin su ihtiyacının %70 ini karşılayan köktür.Sağlam bir Kazık Kök ,gevşetilmiş toprakda dikimi takiben hızla toprağın derinliğine giderek ( bitkinin rutin bir program uygulanmasa bile) bitkinin yaşamasının garantisi haline gelir.Bundan dolayı fidanın Kazık Kökü kesilmemiş ve zarar görmemiş olması gerekir.Kazık Kök zarar görmüş ise; Kazık Kökün ucundan kesilmesinin bir püf noktası vardır.
Kazık Kök kesim noktasının ÇAPI,fidanın ( toprak üstündeki 5.inci cm sindeki) çapı oranı 1/3 olmalıdır.
ÖRNEK/: Fidanın çapı 15 mm ise Kazık Kökün ucundan en fazla 5 mm kesilmelidir.
AMAÇ; Fidanın Kazık Kök sistemini tekrar geliştirmektir.
AYRICA ;Ceviz Fidanında bulunması gereken bir diğer husus SAÇAK KÖK sistemidir.Saçak Kök ,dikimden hemen sonra bitkinin acil su ihtiyacı olan SU ve GÜBRENİN hızla emilimini sağlayacak ve bitkinin yaşamasını sağlar.Bundan dolayıda Saçak Kök ,fidanın tutumu bakımından önemlidir.Ayrıca Ceviz Fidanının kökünün HASTALIK ve ZARARLILARDAN ari olması gerekmektedir.
NOT; İDEAL FİDAN FORMÜLÜ;
Fidanın Kök Uzunluğu(cm)/Fidanın Gövde Uzunluğu(cm)X Fidanın Çapı(mm)
Çıkan sonuç; 5<İFF<25 olmalıdır.
ÖRNEK/ :Kök uzunluğu 30 cm ,Gövde uzunluğu 180 cm,Gövde Çapı 20mm olsun ideal fidan hesabı yapalım;
30/80X20 :3,33 ideal fidan skalasına uymamaktadır.
Böyle bir fidan müdahale edilmeden dikilecek olursa %100 ihtimalle fidan ucu ( besleme yetersizliğinden )kuruma yapacak %50 ihtimallede bu kuruma ,fidanın bitki beslenmessindeki zaafiyete göre tabana kadar ilerleyecek ve fidan ölecektir.Bu ceviz fidanının ideal fidan formulüne uymamasının asıl nedeni fidanın KAZIK KÖK sisteminin bilinçsizce kesilmesindendir
Yine bu boydaki fidanın Kazık Kök uzunluğu 50-60 cm olsun ,Gövde Boyu 180 cm olsun,Gövde Çapı 20 mm olsun ; ideal fidan
50/180X20: 5,55 ideal fidan skalasına uymaktadır.
 

EKİMİBİZ