Bir yer de ceviz bahçesi kurarken yer ve çeşit seçiminin yanında göz önünde bulundurulacak diğer bazı hususlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;
--Sulama suyunun temini
--Çiftlik gübresi veya doğal organik gübre temini
--Bahçenin yabancı etkilerden( hayvan veya kemiriciler den) korunması
--Ulaşım
Cevizler gösterişli yapıları ve geniş yaprak yüzeyleri ile suya en fazla ihtiyaç gösteren meyve türlerindendir. Her ne kadar çok derinlere işleyen kök sistemi ile su sisteminde oldukça başarılı bir bitki ise de;sulamanın meyve iriliğini doğrudan etkileyen bir faktör olduğu göz ardı edilmemelidir.
Bir yerde ceviz bahçesi kurarken sulama suyunun sağlanacağı kaynak ve bu suyun bahçeye nasıl ulaştırılacağı konusu dikkate alınmalıdır.
İyi gübreleme , kuvvetli sürgün gelişmesi ve geniş yaprak yüzeyi demektir. Buda hem oluşan meyvelerin irileşmesine ve dolgun iç teşkil etmesine yarayacak, hem de aşı gözü ve aşı kalemi olarak kullanılacak materyali arttıracak ve sağlıklı kılacaktır.
Özellikle ticari amaçlı ve büyük ölçekli bir ceviz bahçesi kurulmasında ulaşım imkanları dikkate alınmalıdır.
Ceviz bahçesi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise; Doğru çeşidin , sağlıklı fidanların seçilmesi ve bunların doğru zamanda ve doğru şekilde dikilmesidir. Dikimden önce fidanların köklerinin kurumamış olmasına dikkat edilmelidir. Onları nemli testere talaşında veya bir başka nemli ortamda muhafaza ederek kurumamasına dikkat edilmelidir. Cevizler iyi drene edilmiş topraklara dikilmeli ve taban suyu yüksekliği 3 - 3,5 metrenin üzerinde olmamalıdır. Fidanlar hakim rüzgarların olduğu bahçelere dikildiklerinde , rüzgara karşı hafifçe eğilmelidir. Rüzgarların aynı yönde esmesi durumunda fidanlar rüzgara karşı direnemeyecekleri için mutlaka HEREKLEN melidirler. 2-2,5 metre boyundaki herekler rüzgarın estiği yönün önüne ,fidanlardan 15-20 cm uzağa dikilir ve bir bağla fidana bağlanır.Bağın ilmiğinin fidanla herek arasında olmasına dikkat edilir. Bağın ilmiği fidanı zedelememelidir. Fidanın çatı dallarını güneşin yakmaması için ilk çatı dalından başlayarak gövdeyi plastik boya ile beyaza boyamak yararlı olacaktır. Sonbaharda fidanların kök dipleri malçlanmalıdır. İlk bahar ve Yazın fidanların çevresindeki toprak işlenmelidir.(Açık Toprak İşlemesi).
Fidanlar genç yaşlarında dikilmelidirler. Çünkü fidanlar bir yılda iki katı büyür ve kazık kök taban suyuna ulaşabilir.

 

EKİMİBİZ