Ceviz Fidanı Yetistiriciligi Hakkında Önemli Bilgiler

Ceviz Fidanında Püf Noktalar

Fidan kalitesi,ceviz bahçesinin gelişimi ve verimi ile doğrudan bağlantılı bir husustur. Kaliteli ceviz fidanında aranılması gereken özelliklerin başında KAZIK KÖK sisteminin sağlamlığı gelir. Zira; Kazık Kök bitkinin su ihtiyacının %70 ini karşılayan köktür. Sağlam bir Kazık Kök, gevşetilmiş toprakda dikimi takiben hızla toprağın derinliğine giderek ( bitkinin rutin bir program uygulanmasa bile) bitkinin yaşamasının garantisi haline gelir. Bundan dolayı fidanın Kazık Kökü kesilmemiş ve zarar görmemiş olması gerekir. Devamı..

Ceviz Fidanın istedigi Toprak Nasıldır

Ceviz, köklerini 2,5-3,5 metreye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde yetişir. Cevizin yetiştireleceği toprağın üstü iyi olduğu kadar altıda iyi olmalıdır. Alt toprak yekpare kaya, geçirgen olmayan kil, kist çakıl tabakasından oluşmuş olmamalıdır. Bu nedenle bir ceviz bahçesinin yerini tayin ederken sadece toprak tipi yeterli değildir. Toprağın üç metre veya daha derinini kontrol etmek için bir burgu, toprak tüpü veya delik açıcı kullanılmalıdır. Ceviz fidanına uygun toprak yapısı için Devamı..

Ceviz Bahçesi Kurarken Dikkat Edilecek Hususlar

Bir yerde ceviz bahçesi kurarken yer ve çeşit seçiminin yanında göz önünde bulundurulacak diğer bazı hususlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; -- Sulama suyunun temini -- Çiftlik gübresi veya doğal organik gübre temini -- Bahçenin yabancı etkilerden( hayvan veya kemiriciler den) korunması veya bir başka nemli ortamda muhafaza ederek kurumamasına dikkat edilmelidir. Ceviz bahçesi kurarken dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir Devamı..

Ceviz Fidanının Dikimi Nasıl Olmalıdır

Çukur 1:1:1: oranında hazırlanan harç ile doldurulur. Köklerin çevresin hava boşluğu kalmaması için toprak hafifçe bastırılır. Fidanların kök çevresi dikim sırasında çok sıkıştırılmamalıdır. Toprak gevşek yapılıysa dikimden sonra verilecek can suyu toprağın çökmesini sağlayacağı için, sıkıştırmaya zaten gerek kalmaz. Ağır topraklarda aşırıya gitmeden sıkıştırma yapılmalıdır. Aksi halde kök çevresinde hava boşlukları oluşacak, buda kök gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Ceviz fidanı dikimi hakkında bilgi Devamı..

Sulama Niçin? Ne Zaman? Nasıl Yapılmalı

Gösterişli bir yapıya, yaygın bir dallanmaya ve genç bir yaprak yüzeyine sahip olan ceviz ağaçları suya en fazla ihtiyaç duyan meyve türlerimizdendir. Ceviz ağaçları ihtiyaç duydukları suyun bir kısmını ağmur sularından alırlarsada, bütün ihtiyaçları yağışlarla karşılanmadığı durumlarda cevizlerin su açıkları yapılacak sulamalarla giderilir. Ceviz bahçesi bütün bahçeyi kaplayacak şekilde salma su ile sulanacağı gibi belli aralıklarla açılmış karıklarlada sulana bilir. Ceviz fidanlarının sulama hakkında Devamı..

Malçlama Nedir ve Niçin Yapılır?

Malçlama, toprağın üzerine doğal veya sentetik herhangi bir meteryalin serilmesidir. Malçlama; Toprak sıcaklığını düzenlemek. Toprak yüzeyinde olabilecek buharlaşmayı azaltmak. Kök çevresinde bitki büyümesine uygun olacak şekilde muhafaza etmek. Yabancı otları kontrol altında tutmak amacıyla yapılır. Ağaç kabukları ve yongaları, hızar tozu, yaprak, sap, saman, ot, parçalanmış mısır sapları, posa ve gübre organik malçlarıdır.