Malçlama, toprağın üzerine doğal veya sentetik herhangi bir materyalin serilmesidir.
Malçlama;
Toprak sıcaklığını düzenlemek..
Toprak yüzeyinde olabilecek buharlaşmayı azaltmak..
Kök çevresinde bitki büyümesine uygun olacak şekilde muhafaza etmek..
Yabancı otları kontrol altında tutmak amacıyla yapılır.
Ağaç kabukları ve yongaları,hızar tozu, yaprak, sap, saman, ot, parçalanmış mısır sapları, posa ve gübre organik malçlarıdır.
Taş, kum, çakıl, kül, toz, toprak inorganik malçlardır..
Kağıt, plastik örtü, plastik parçaları, plastik köpük, alüminyum tabaka, asfalt ve petrol eriyikleri sentetik malçlardır.
İdeal malç; Ucuz ve kolay uygulanmalı..
Yerinde tutunabilmeli.
Toprakta buharlaşmayı azaltmalı..
Suyun toprakta hızlı süzülmesine izin vermeli..
Bir düzen içinde toprak sıcaklığını ayarlamalı
Ot öldürücüler (Herbisitler) Niçin ,Nasıl ve Ne zaman Kullanılır;
Ot öldürücüler, bahçedeki yabancı otları öldürmek için kullanılan kimyasal ilaçlardır. Bunlar fidanlıklarda otların fidanlarla yapacağı rekabetin zararlı etkisini azaltabilir. Ot öldürücülerin dikkatli seçimi ve uygun kullanılması esastır. Aksi halde yarar yerine zarar verir. Ot öldürücülerin kullanılmasında zamanlama önemlidir. Erken dönemlerde yapılacak uygulamalar hem yabancı otlara karşı daha etkili olur, hem de yabancı otların tohum teşekkülünü önleyeceği için bir sonraki yılın ot gelişimini engeller.
 

EKİMİBİZ